Nyhedstilmelding (e-mail)


Tilmeld Afmeld
 

Høstfest i forsamlingshuset den 12 sep. kl 18,  se program her

og mere her
Høstfesten blev aflyst pga. for få tilmeldinger!!Program til sommerfesten kan ses herReferat fra borgermøde i forsamlingshuset 19 maj 2015.

Præsentation af aftenens program ved Jørgen Pedersen samt kort gennemgang af punkterne som var præsenteret i indbydelsen.
Klubhus:
 •  Kan bruges til børneaktiviteter i foreningsregi.
 • Børnediskotek
 • Ishus.
Hjemmeside:
 • Lene Karlson og jan Storgaard vil stå for opdatering.
 • Susanne Skov Nielsen vil spørge studerende om de vil lave en ny opgraderet hjemmeside (gratis)
Degnens høj:
 • Keld Cramer vil stå for at synliggøre degnens høj og omgivelser.
 • Det er kommunal opgave at vedlige holde området omkring højen.
 • Markedsføring af området.
 • Trærampe til kælkning fra degnens høj ned på fodboldbanen (flytbar)
 • Ny lamper til degnens høj (er bevilget)
 • Højbjergvej 13( er tilmeldt nedrivningspuljen) (Hans Høj´s ejendom)
Blandede:
 • Forslag om at rive gl. brugs ned (er ikke med i  puljen)
 • Juletræ ved brugsen
 • En ny speciel gadelampe ved brugsen. (der er mørkt om vinteren)
 • Cykelsti ved hjørnet af højbjergvej og pårupvej. Beboere passer kommunal jord efter de har pillet hegn ned. Samt samler meget skidt som bliver ”tabt” i deres have.
 • Bord/bænke ved skolens bålhytte. Fælles ansøgning.
 • Mere spændende legeredskaber på hovmarkens legeplads.
 • Høstfest
 • Flere fællesspisninger.
 • Kommunal slåning af græsrabatter indenfor byskilte.(beskyttelse af cyklende skolebørn)
 • Byporte renoveres. Vi kan få materialer fra kommunen. Flere mener det er kommunal opgave. Følgende vil gerne være med hvis vi selv skal renovere dem: Henning Staffe, Bo Broselius, Susanne Skov Nielsen, Kaj, Ellen Rask og Torben Jørgensen.
 • Bænke (males)(er kommen ved bent Bjerregård kommunal eller privat ?)
 • Alle på skellerupbyvej mod Balsgyden gøres færdig.
 • Skralde spande ved bænke
 • Markedsføring af skrald indsamlingsdagen. Vi skal også gå i gyderne. (har hidtil kun været en lukket indsamlingsgruppe.)
 • Gamle biler ved brugsen. Hvad gør vi ?
 • Borgermøde 1 gang om året.
 • Skilte i forsamlingshuset med henvisning til hjertestarteren i byen.
 • Landsbypedel kontakt: Jørgen Bruun.
 • Landsbyrådet: Keld Cramer Hjort vil gerne være med.
Henvendelse vedr. referatet:
Jørgen Pedersen         frisch50@pedersen.mail.dk
Stefan Wilkens           stefan.wilkens@skellerupnet.dk
Henrik Hansen            Byvej32@skellerupnet.dk
Keld Cramer Hjort       keldhjort@mail.dk


 


Næste fællesspisning

Den 11. februar 2015 bliver der igen spist fælles i forsamlingshuset kl. 18.00. Meld dig og din familie til inden den 6. februar (hos Stefan 61517599).


Nye kræfter efterlyses til Borgerforeningen!

Skellerup Borgerforening afholder generalforsamling onsdag den 4. februar kl. 19.30 i forsamlingshuset. 

Borgerforeningen er tovholder for diverse aktiviteter, som tilgodeser borgerne i Skellerup sogn fx fællesspisninger, sommerfest og dilettant. 

Foreningen har brug for nye medlemmer, som har lyst til at bidrage med ideer og ny energi, så Borgerforeningen fortsat kan være primusmotor for det gode sammenhold i byen. 

Hvis du er interesseret i at komme i Borgerforeningen eller ønsker at høre nærmere, så mød op den 4. februar eller kontakt Heidi Schrøder (2980 0912) eller Thomas Laugesen (2447 2937).


Generalforsamling for Skellerup Forsamlingshus

Afholdes den 4. februar 2015 kl. 19.00 (forud for Borgerforeningens generalforsamling)
 

Dilettant den 12.-14. marts 2015

Skynd dig at reservere en billet, inden de bliver revet væk!!

Hjertestarter ved skolenBorgere i Skellerup har nu adgang til en hjertestarter. Den er opsat ved gymnastiksalen på skolen ved indgangen, der vender op mod skolen.

For at kunne bruge hjertestarteren skal man ringe 112 og få oplyst koden til skabet.