Landsbyrådet

Det fælles landsbyråd for Nyborg Kommune blev oprettet i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Landsbyrådets opgave er tage initiativ til at projekter i landsbyerne kan udvikle sig. De enkelte landsby skal have nogle muligheder for at sætte aktiviteter i gang, og landsbyrådet er med til at sikre et godt netværk mellem landsbyerne indbyrdes og et godt sammenspil mellem landsbyerne og Nyborg Kommune.

Landsbyrådet kan hjælpe med at søge midler fra fonde, ministerier og EU, når tiltag som legepladser og sportspladser skal finansieres.

Landsbyrådet har blandt andet nedsat en arbejdende trafikgruppe, som diskuterer og rådgiver kommunen i fælles trafikspørgsmål i landdistrikterne. Har landsbyerne lokale ønsker til trafikale forhold, kan de fremmes via trafikgruppen, som kan indarbejde ønskerne i en fælles plan eller henvende sig direkte til kommunen.

Der vælges en gang årligt en kontaktperson til det Fælles Landsbyråd i Nyborg Kommune. Fra Skellerup Landsbyråd er valgt Jørgen Pedersen (6535 3341), Jørgen kan også kontaktes på mail: frisch@pedersen.mail.dk.