foreninger i byen

Hvad er en forening ?


En forening er en sammenslutning af personer, organisationer, institutioner, virksomheder ol., hvis formål er at dyrke, fremme fælles interesse og derved styke det scociale

Foreninger i byen

Torskespiselaug

En forening bestående af byens mænd, som alle er 25 eller over. Mødes to gange årlig efter faste regler.  Kontakt en af foreningerne hvis du ønsker at være med, så hjælper de dig med at komme i kontakt med rette person.


Fugleskydning

Foregår en gang årligt bag fodboldbanen, der skydes til mål efter "fugl" til fuglekongen er fundet. efterfølgende er der mulighed for smørrebrød. Tilmeldning både til skydning og spisening kan gøres på en af disse mails.

johnerikmurer@yahoo.dk eller frisch50@pedersen.mail.dk

Eller se mere på facebook gruppen fugleskydning i skellerup


Badminton 

Det er muligt at leje en bane på Skellerup heldagsskole. Ønsker man mere information så kontakt Michael Pedersen michaelfvp@gmail.com for nærmere info


Fælles antenne /ACIA

Vi har i byen fællesantenne samt et samarbejde med ACIA med hensyn til internet

se mere på deres hjemmeside SkellerupAntennelaug.dk

Nye foreninger i Skellerup  ?

Er der en forening vi ikke har fået med, eller er der kommet en ny, så kontakt borgerforeningen.